Sunday, September 5, 2010

Surat Al-Layl (The Night) - سورة الليل Laylatul-Qadr (The Night of Power)

 
 
Surat Al-Layl (The Night) - سورة الليل

Enlarge Text
Shrink Text
بسم الله الرحمن الرحيم

92:1
Sahih International
By the night when it covers
Pickthall
By the night enshrouding
Farsi
قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند،
French
Par la nuit quand elle enveloppe tous !
German
Bei der Nacht, wenn sie Dunkelheit verhängt!
Malay
Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan gelap-gelitanya),
Turkish
Örttügü zaman geceye,
Tamil NEW
(இருளால்) தன்னை மூடிக்கொள்ளும் இரவின் மீது சத்தியமாக

92:2
Sahih International
And [by] the day when it appears
Pickthall
And the day resplendent
Farsi
و قسم به روز هنگامی که تجلّی کند،
French
Par le jour quand il éclaire !
German
Beim Tag, wenn er hell erstrahlt!
Malay
Dan siang apabila ia lahir terang-benderang;
Turkish
Açildigi zaman gündüze,
Tamil NEW
பிரகாசம் வெளிப்படும் பகலின் மீதும் சத்தியமாக-

92:3
Sahih International
And [by] He who created the male and female,
Pickthall
And Him Who hath created male and female,
Farsi
و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید،
French
Et par ce qu'Il a créé, mâle et femelle !
German
Beim Wissen um die Erschaffung vom Männlichen und Weiblichen bei allen Lebewesen!
Malay
Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan perempuan, (jantan dan betina); -
Turkish
Erkegi ve disiyi yaratana and olsun ki,
Tamil NEW
ஆணையும், பெண்ணையும் (அவன்) படைத்திருப்பதின் மீதும் சத்தியமாக-

92:4
Sahih International
Indeed, your efforts are diverse.
Pickthall
Lo! your effort is dispersed (toward divers ends).
Farsi
که سعی و تلاش شما مختلف است:
French
Vos efforts sont divergents.
German
Eure Werke sind verschieden (gut und übel).
Malay
Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya.
Turkish
Gerçekten sizin isiniz baska baskadir.
Tamil NEW
நிச்சயமாக உங்களுடைய முயற்சி பலவாகும்.

92:5
Sahih International
As for he who gives and fears Allah
Pickthall
As for him who giveth and is dutiful (toward Allah)
Farsi
امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد،
French
Celui qui donne et craint (Allah)
German
Wer Spenden gibt, sich der Frömmigkeit befleißigt
Malay
Jelasnya: adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertaqwa (mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala laranganNya), -
Turkish
Bundan böyle her kim malini hayir için verir ve korunursa,
Tamil NEW
எனவே எவர் (தானதருமம்) கொடுத்து, (தன் இறைவனிடம்) பயபக்தியுடன் நடந்து,

92:6
Sahih International
And believes in the best [reward],
Pickthall
And believeth in goodness;
Farsi
و جزای نیک (الهی) را تصدیق کند،
French
et déclare véridique la plus belle récompense
German
und an die höchste Tugend (an das Bekenntnis zu Gott) glaubt,
Malay
Serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik,
Turkish
Ve en güzel olani dogrularsa,
Tamil NEW
நல்லவற்றை (அவை நல்லவையென்று) உண்மையாக்குகின்றாரோ,

92:7
Sahih International
We will ease him toward ease.
Pickthall
Surely We will ease his way unto the state of ease.
Farsi
ما او را در مسیر آسانی قرار می‌دهیم!
French
Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur.
German
dem werden Wir den Weg zum Heil leicht machen.
Malay
Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga).
Turkish
Biz onu en kolay yola muvaffak kilacagiz.
Tamil NEW
அவருக்கு நாம் (சுவர்க்கத்தின் வழியை) இலேசாக்குவோம்.

92:8
Sahih International
But as for he who withholds and considers himself free of need
Pickthall
But as for him who hoardeth and deemeth himself independent,
Farsi
امّا کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد،
French
Et quand à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration d'Allah),
German
Wer aber geizt, (Gottes Pflichtabgaben nicht leistet) sich so gebärdet, als wäre er auf Gott nicht angewiesen,
Malay
Sebaliknya: orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, -
Turkish
Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir seye ihtiyaci kalmamis görür.
Tamil NEW
ஆனால் எவன் உலோபித்தனம் செய்து அல்லாஹ்விடமிருந்து தன்னைத் தேவையற்றவனாகக் கருதுகிறானோ,

92:9
Sahih International
And denies the best [reward],
Pickthall
And disbelieveth in goodness;
Farsi
و پاداش نیک (الهی) را انکار کند،
French
et traite de mensonge la plus belle récompense,
German
und die höchste Tugend für eine Lüge hält,
Malay
Serta ia mendustakan perkara yang baik,
Turkish
Ve en güzeli de yalanlarsa,
Tamil NEW
இன்னும், நல்லவற்றை பொய்யாக்குகிறானோ,

92:10
Sahih International
We will ease him toward difficulty.
Pickthall
Surely We will ease his way unto adversity.
Farsi
بزودی او را در مسیر دشواری قرار می‌دهیم؛
French
Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté,
German
dem machen Wir den beschwerlichen Weg zum ewigen Leiden leicht.
Malay
Maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan;
Turkish
Onu da en zor yola hazirlariz.
Tamil NEW
அவனுக்கு கஷ்டத்திற்குள்ள (நரகத்தின்) வழியைத் தான் இலேசாக்குவோம்.

92:11
Sahih International
And what will his wealth avail him when he falls?
Pickthall
His riches will not save him when he perisheth.
Farsi
و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط می‌کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت!
French
et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté (au Feu).
German
Wenn er in die Hölle abgeführt wird, wird ihm sein Hab und Gut nicht gegen die qualvolle Strafe helfen.
Malay
Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabiha ia telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)?
Turkish
Çukura yuvarlandigi zaman mali onu kurtaramayacak.
Tamil NEW
ஆகவே அவன் (நரகத்தில்) விழுந்து விட்டால் அவனுடைய பொருள் அவனுக்குப் பலன் அளிக்காது.

92:12
Sahih International
Indeed, [incumbent] upon Us is guidance.
Pickthall
Lo! Ours it is (to give) the guidance
Farsi
به یقین هدایت کردن بر ماست،
French
C'est à Nous, certes, de guider;
German
Uns obliegt die Rechtleitung,
Malay
Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi hidayah petunjuk (tentang yang benar dan yang salah).
Turkish
Dogru yolu göstermek muhakkak bize aittir.
Tamil NEW
நேர் வழியைக் காண்பித்தல் நிச்சயமாக நம் மீது இருக்கிறது.

92:13
Sahih International
And indeed, to Us belongs the Hereafter and the first [life].
Pickthall
And lo! unto Us belong the latter portion and the former.
Farsi
و آخرت و دنیا از آن ماست،
French
à Nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente.
German
und Uns gehören das Dieseits und das Jenseits.
Malay
Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia.
Turkish
Kuskusuz ahiret de dünya da bizimdir.
Tamil NEW
அன்றியும் பிந்தியதும் (மறுமையும்) முந்தியதும் (இம்மையும்) நம்முடையவையே ஆகும்.

92:14
Sahih International
So I have warned you of a Fire which is blazing.
Pickthall
Therefor have I warned you of the flaming Fire
Farsi
و من شما را از آتشی که زبانه می‌کشد بیم می‌دهم،
French
Je vous ai donc avertis d'un Feu qui flambe
German
Ich warne euch vor dem auflodernden Höllenfeuer,
Malay
Maka (serentak dengan memberi hidayah petunjuk) Aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang,
Turkish
Ben sizi köpürdükçe köpüren bir atese karsi uyardim.
Tamil NEW
ஆதலின், கொழுந்துவிட்டெறியும் (நரக) நெருப்பைப்பற்றி நான் உங்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கிறேன்.

92:15
Sahih International
None will [enter to] burn therein except the most wretched one.
Pickthall
Which only the most wretched must endure,
Farsi
کسی جز بدبخت‌ترین مردم وارد آن نمی‌شود؛
French
où ne brûlera que le damné,
German
das nur der schlimmste Frevler, der Ungläubige, erleidet,
Malay
Yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, -
Turkish
Ona ancak en azgin olan girer.
Tamil NEW
மிக்க துர்ப்பாக்கியமுள்ளவனைத் தவிர (வேறு) எவனும் அதில் புகமாட்டான்.

92:16
Sahih International
Who had denied and turned away.
Pickthall
He who denieth and turneth away.
Farsi
همان کس که (آیات خدا را) تکذیب کرد و به آن پشت نمود!
French
qui dément et tourne le dos;
German
der den Gesandten der Lüge zeiht und sich von der Wahrheit abwendet.
Malay
Yang telah mendustakan (kebenaran) dan berpaling ingkar.
Turkish
Öyle azgin ki, yalanlamis ve sirtini dönmüstür.
Tamil NEW
எத்தகையவனென்றால் அவன் (நம் வசனங்களைப்) பொய்யாக்கி, முகம் திரும்பினான்.

92:17
Sahih International
But the righteous one will avoid it -
Pickthall
Far removed from it will be the righteous
Farsi
و بزودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می‌شود،
French
alors qu'en sera écarté le pieux,
German
Verschont davon ist der Fromme,
Malay
Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab neraka) itu daripada orang yang sungguh bertaqwa, -
Turkish
En çok korunan ise ondan uzaklastirilacaktir.
Tamil NEW
ஆனால் பயபக்தியுடையவர் தாம் அ(ந்நரகத்)திலிருந்து தொலைவிலாக்கப்படுவார்.

92:18
Sahih International
[He] who gives [from] his wealth to purify himself
Pickthall
Who giveth his wealth that he may grow (in goodness).
Farsi
همان کس که مال خود را (در راه خدا) می‌بخشد تا پاک شود.
French
qui donne ses biens pour se purifier
German
der für die Sache Gottes sein Vermögen gibt, um sich zu läutern.
Malay
Yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan hartabendanya,
Turkish
O ki, Allah yolunda malini verir, temizlenir.
Tamil NEW
(அவர் எத்தகையோரென்றால்) தம்மை தூய்மைப் படுத்தியவராகத் தம் பொருளை (இறைவன் பாதையில்) கொடுக்கிறார்.

92:19
Sahih International
And not [giving] for anyone who has [done him] a favor to be rewarded
Pickthall
And none hath with him any favour for reward,
Farsi
و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (به این وسیله) او را جزا دهد،
French
et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé,
German
Niemand hat bei ihm eine Gabe gut, die er zu begleichen hat.
Malay
Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut di balas,
Turkish
Onun yaninda, baska bir kimse için karsiligi verilecek hiçbir nimet yoktur.
Tamil NEW
மேலும், தாம் பதில் (ஈடு) செய்யுமாறு பிறருடைய உபகாரமும் தம் மீது இல்லாதிருந்தும்.

92:20
Sahih International
But only seeking the countenance of his Lord, Most High.
Pickthall
Except as seeking (to fulfil) the purpose of his Lord Most High.
Farsi
بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست؛
French
mais seulement pour la recherche de La Face de son seigneur le Très-Haut .
German
Er gibt nur Gott, dem Allerhöchsten zuliebe.
Malay
Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi;
Turkish
O ancak yüce Rabbinin rizasini aramak için verir.
Tamil NEW
மகா மேலான தம் இறைவனின் திருப்பொருத்தத்தை நாடியே (அவர் தானம் கொடுக்கிறார்).

92:21
Sahih International
And he is going to be satisfied.
Pickthall
He verily will be content.
Farsi
و بزودی راضی و خشنود می‌شود!
French
Et certes, il sera bientôt satisfait !
German
Ihm wird Gottes Wohlgefallen gewiß zuteil werden.
Malay
Dan demi sesungguhnya, ia tetap akan berpuas hati (pada hari akhirat, dengan mendapat segala yang diharapkannya).
Turkish
Elbette yakinda kendisi de hosnut olacaktir.
Tamil NEW
வெகு விரைவிலேயே (அத்தகையவர் அல்லாஹ்வின் அருள் கொடையால்) திருப்தி பெறுவார்.
Copyright © Quran.com. All rights reserved. 
Source :http://quran.com/92

-----------------------------------
Laylatul-Qadr (The Night of Power)

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails